Apie
KURK-SKD
KURK-VBE
KURK-PUPP
DUK

Dažniausiai Užduodami Klausimai

0. Koks yra KURK produktų prenumeratos laikas? Šį pavasarį pirkau KURK-VBE metams, o jau rugsėjo mėnesį gavau pranešimą, kad baigiasi galiojimo laikas.

1. Užsiprenumeravau KURK trims metams, tačiau jau naujų mokslo metų rugsėjo mėnesį gavau pranešimą, kad baigiasi licencijos laikas.

2. Naudoju mokyklos užsakytą KURK, gavau pranešimą, kad baigiasi licencijos laikas, bet nežinau, ar jis buvo prenumeruotas metams ar trims.

3. Kaip įsikelti savo užduotį?

4. Kaip sudaryti savo sukurtų uždavinių rinkinius?

Koks yra KURK produktų prenumeratos laikas?

Visi KURK produktai yra prenumeruojami mokslo metams. Tie mokslo metai yra nurodyti produkto pavadinime, pvz. „KURK-SKD-PRO, 2018 / 2019 m. m.”. Naudotojų patogumui KURK veikia ir vieną mėnesį prieš mokslo metus (t.y., nuo rugpjūčio 1 d.), ir vieną kitų mokslo metų (t.y., iki spalio 1 d.). Pratęsiant prenumeratą iki galiojimo pabaigos, taikomos lojalumo nuolaidos.

1. Užsiprenumeravau KURK trims metams, tačiau jau naujų mokslo metų rugsėjo mėnesį gavau pranešimą, kad baigiasi licencijos laikas.

Pasitikrinkite el. paštą, kuriuo buvo užsakytas KURK, ar nėra atsiųsta nuoroda į naują versiją su licencijos kodu. Gal šis laiškas pakliuvo į šiukšlinę (SPAM). Jei užsakymą darė mokyklos atstovas (pvz., bibliotekininkas), reikia pasidomėti, ar atnaujinimas nepateko kitam mokytojui. Jei paaiškės, kad jokios naujos informacijos nėra gauta, reikia rašyti adresu pagalba@tev.lt, nurodant produkto pavadinimą, licencijos kodą (jis buvo nurodytas pradiniame laiške), kokiu adresu siųsti naujinimą(jei pasikeitė palyginus su pradiniu).

2. Naudoju mokyklos užsakytą KURK, gavau pranešimą, kad baigiasi licencijos laikas, bet nežinau, ar jis buvo prenumeruotas metams ar trims.

Reikia parašyti laišką adresu pagalba@tev.lt, nurodant produkto pavadinimą ir licencijos kodą.

3. Kaip įsikelti savo užduotį?

Spragtelėjus mygtuką , atsiveria dialogo langas „Mano uždavinys“.

Kairiajame tuščiame langelyje įrašomos arba įkeliamos uždavinio sąlygos (klausimai), dešiniajame – atsakymai. Dialogo lange matomi 6 aktyvūs mygtukai, reikalingi uždaviniams kurti, redaguoti ir įkelti į temų aplanką „Mano uždaviniai“.

  1. Mygtukai leidžia pasirinkti, kuriam variantui kuriamas uždavinys. Jei planuojama kurti dviejų variantų užduotį, reikia panašius uždavinius (su atsakymais) įkelti į abiejų variantų uždavinių korteles.
  2. Sąlygos ir atsakymai įkeliami naudojantis mygtukais ir . Spragtelėjus pirmąjį, pasirinktame langelyje galima tiesiog iš klaviatūros rinkti bet kokį tekstą. Spragtelėjus antrąjį, atveriamas tuščias lapas, kurio kairiajame viršutiniame kampe atsiranda papildomas mygtukas . Juo atveriamas Windows Explorer langas, leidžiantis susirasti ir įkelti reikalingą grafinį failą (geriausiai tinka *.bmp, *.gif, *.jpg, *.png, *.tif ), pasiekiamą iš naudotojo kompiuterio.

  3. Tiek sąlygos, tiek atsakymo langelių aukštis reguliuojamas tempiant aukštyn / žemyn mygtuką dešiniajame apatiniame kampe.
  4. Sukūrus (įrašius tekstą arba įkėlus grafinius failus) sąlygas ir atsakymus, uždavinio kortelė išsaugoma spragtelėjus patvirtinimo mygtuką „Gerai“ ("OK") dešiniajame apatiniame lango kampe. Uždavinys bus perkeltas į aplanką „Mano uždaviniai“ tos užduoties, kuri yra konstruktoriaus lange uždavinio kūrimo metu. Šį uždavinį galima bet kada grąžinti atgal į kūrimo langą (spragtelėjus mygtuką jau sukurto uždavinio kortelėje, esančioje aplanke „Mano uždaviniai“). Tada uždavinį galima redaguoti, keisti sąlygas ar atsakymus ir išsaugoti iš naujo. Bet kurį uždavinį galima pašalinti iš aplanko „Mano uždaviniai“ spragtelėjus mygtuką dešiniajame viršutiniame kortelės (nesvarbu, sąlygų ar atsakymų, I ar II varianto) kampe. Spragtelėjus šį mygtuką, atsiveria dialogo langas, reikalaujantis patvirtinti šalinimą (Taip / Ne).

4. Kaip sudaryti savo sukurtų uždavinių rinkinius?

Norint sudaryti savo uždavinių rinkinius, pirmiausiai reikia susikurti savo uždavinius. Kaip tai padaryta aprašyta čia.

Turint pakankamai susikurtų (arba į KURK įkeltų anksčiau sukurtų) uždavinių, galima pasidaryti .kdk failus pagal temas ar kokį kitą kriterijų. Kaip tai padaryti yra detaliai paaiškinta KURK naudotojo instrukcijos 6 punkte.